saltstack.cz

Automatická instalace Debianu

Všechny příklady na saltstack.cz jsou vyzkoušené na Linuxové distribuci Debian. Proto začneme instalací Debianu. A jak jinak než automatickou.

Nainstalujeme si VirtualBox a do něj si přidáme nový virtuální server. Nejlépe pomocí skriptu.

Když se objeví první obrazovka instalátoru Debian, zmáčkněte klávesu Esc a zadejte:

auto url=http://petr.kle.cz/debian/jessie

Proběhne automatická instalace podle souboru předvoleb a post instalačního skriptu.

Post instalační skript nainstaluje Saltstack, textový editor vim a přidá veřejný ssh klíč do adresáře uživatele petr.

Pro ještě pohodlnější instalaci poslouží Vagrant, který automatizuje i vytvoření virtuálního počítače ve VirtualBoxu, s spuštění saltstacku.