saltstack.cz

Slovníček

Master

Centrální server pro ukládání konfigurace.

Minion

Konkrétní server. Konfiguraci získá z centrálního serveru, nebo funguje samostatně. Tzv. masterless mód.

Pillar

Globální proměnné použité při nastavování jednoho nebo více minionů. Např číslo portu, které se použije v nastavení ssh serveru a firewallu.

salt-call pillar.data

Vypíše jejich seznam.

Grains

Informace o operačním systému na kterém salt běží. Např. architektura, počet procesorů, …

salt-call grains.items

Vypíše dostupné informace.