saltstack.cz

unbound

DNS server.

Instalace balíčku, spuštění a povolení služby.

unbound:
 pkg:
  - installed
 service:
  - running
  - name: unbound
  - enable: True

Balíček s kořenovými certifikáty pro dnssec.

unbound-anchor:
 pkg:
  - installed

Nastavení DNS serveru unbound.

/etc/unbound/unbound.conf.d/unbound.conf:
 file.managed:
 - source: salt://unbound/unbound.conf
 - template: jinja
 - mode: 644
 - user: root
 - group: root
 - watch_in:
   - service: unbound