saltstack.cz

cryptsetup

K APU2C4 jde přes USB připojit externí disk a vyrobit tak jednoduché síťové uložiště. Pro případ reklamace je vhodné data na disku zašifrovat.

Příprava disku

cryptsetup -s 256 -y luksFormat /dev/sdX

cryptsetup luksOpen /dev/sdX cdata

mkfs.ext4 -m 0 -L data /dev/mapper/cdata

cryptsetup luksClose cdata

Klíč pro odemykání šifrovaného disku vygenerujeme příkazem:

dd bs=512 count=4 if=/dev/urandom of=externaldisk.key

Klíč přidáme k šifrovanému oddílu.

cryptsetup luksAddKey /dev/sdX externaldisk.key

Šifrovaný disk

Instalace balíčků.

cryptsetup-bin:
 pkg:
  - installed

cryptsetup:
 pkg:
  - installed

Klíč pro šifrování disku.

/etc/keys/externaldisk.key:
 file.managed:
 - source: salt://disk/externaldisk.key
 - mode: 600
 - user: root
 - group: root
 - makedirs: True

Tabulka šifrovaných disků.

/etc/crypttab:
 file.managed:
 - source: salt://disk/crypttab
 - mode: 644
 - user: root
 - group: root

Do souboru crypttab doplníme UUID z výpisu programu blkid

# <target name> <source device>  <key file> <options>
cdata UUID=xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx /etc/keys/externaldisk.key luks

Nakonec ještě může být potřeba upravit soubor /lib/cryptsetup/cryptdisks.functions kvůli chybě #792552