saltstack.cz

Cyrus

POP3 a IMAP server.

Instalace balíčku Cyrus a nastavení restartu při změně konfiguračních souborů

cyrus-imapd:
 pkg.installed:
  - name: cyrus-imapd-2.4
  - require:
    - service: saslauthd
 service.running:
  - name: cyrus-imapd
  - enable: True
  - watch:
    - file: /etc/cyrus.conf
    - file: /etc/imapd.conf

Balíček s nástroji pro administraci

cyrus-admin-2.4:
 pkg:
  - installed

Nastavení spuštěných démonů a pravidelné údržby.

/etc/cyrus.conf:
 file.managed:
 - source: salt://cyrus/cyrus.conf
 - mode: 644
 - user: root
 - group: root
 - watch_in:
   - service: cyrus-imapd

Nastavení imap serveru.

/etc/imapd.conf:
 file.managed:
 - source: salt://cyrus/imapd.conf
 - mode: 644
 - user: root
 - group: root
 - template: jinja
 - require:
   - file: cert-dir-create
 - watch_in:
   - service: cyrus-imapd

Vytvoření adresáře pro sieve šablonu.

sieve-template-dir-create:
 file.directory:
  - name: /etc/cyrus
  - user: root
  - group: root
  - mode: 0755

Výchozí skript pro filtrování pošty pomocí sieve.

/etc/cyrus/default-sieve.script:
 file.managed:
 - source: salt://cyrus/default-sieve.script
 - mode: 644
 - user: root
 - group: root

Knihovna pro lepší editaci příkazové řádky v nástroji cyradm.

libterm-readline-gnu-perl:
 pkg:
  - installed

Knihovna pro lepší editaci příkazové řádky v nástroji cyradm.

libterm-readline-perl-perl:
 pkg:
  - installed