saltstack.cz

Kompletní nastavení poštovního systému na linuxovém serveru.

Postfix

Odesílání a příjem mailů.

Cyrus

IMAP server

Amavis

A Mail Virus Scanner

ClamAV

Antivirová kontrola

Spamassassin

Detekce spamu

OpenDKIM

Elektronické podepisování odchozích mailů

Roundcube

Webové rozhraní k poště

SASL

Databáze uživatelů