saltstack.cz

Packer

Packer je automatizační nástroj k vytváření šablon (.box soubory) pro Vagrant.

S jeho pomocí úplně zautomatizujeme instalaci operačního systému do virtuálního počítače, základní nastavení a export do .box souboru.

packer build instantni-vps.json 

Soubor instantni-vps.json obsahuje jednotlivé kroky instalace:

Na vytvořený .box soubor pak odkazujeme v konfiguračním souboru Vagrantfile