saltstack.cz

iptables

Nastavení jednoduchého linuxového firewallu.

Nejprve vytvoříme skript pro nastavení firewallu.

/etc/init.d/firewall:
 file.managed:
 - source: salt://iptables/firewall
 - mode: 755 
 - user: root
 - group: root
 - template: jinja
 - watch_in:
   - service: firewall

A pak nastavíme automatické spouštění po startu systému.


firewall:
 cmd.run:
 - name: 'update-rc.d firewall defaults && /etc/init.d/firewall start'
 - cwd: /etc/init.d
 - user: root
 - group: root
 - unless: 'service firewall'
 - require:
   - file: /etc/init.d/firewall
 service.running:
 - name: firewall
 - enable: True

Firewall zakazuje všechno, kromě portů pro odesílání a příjem pošty, web a ssh. Port na kterém běží ssh se doplní z proměnné {{ pillar.ssh_port }} a je tak vždy stejný jako v nastavení ssh démona.